Landhandler på rømmen

 

Sandefjords Tidende, 12 mars 1884

A close-up of a text

Description automatically generated

«Landhandler Chr. Christoffersen Bøe, bosiddende ved Lasken, afreiste for omtr. 3 Uger siden herfra til Kristiania og kom man da under Veir med, at han upaatviveligt hersteds havde gjort sig skyldig i Falskneri: et fra ham indløbet Brev røbede Opholdsstedet og i Lørdags blev han af den hersteds konstituerede Lensmand, A. Jakobsen, anholdt i Gøteborg og bragt som Arrestant hertil. Han har nu tilstaaet sin Forbrydelse».

Det gikk riktig galt med landhandleren, for ikke bare ble han arrestert, men øyensynlig gikk han også konkurs:

Sandefjords Blad[1], 5 april 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Auktion. Mandag den 21de April førstkommende KL. 2 Eftermddag bliver, efter Forlangende af Sagfører Andersen, Auktion afholdt paa Gaarden Bø (ved Lasken) over 1 god Ko, Indbo og Løsøre af forskjelligt Slags, Avling samt en Restbeholdning af Krambodvarer m. m. m., alt tilhørende Skomager og Landhandler Kristian Kristoffersen.

Konditionerne erfares ved Auktionen.

Sandeherreds Lansmandskontor den 4de April 1884.

Sorenskriveren, Ant. Jakobsen, kst.

  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840405_23_27_1