18740722 Kurs i Veving for Damer

 
 
       Sandefjords Tidende[i] 22 juli 1874
 
     «Undertegnede er efter Anmodning kommen hid og agter at afholde et Kursus i ny patenterer Kunstvævning paa Skolegaarden ved Kirken. Hertil benyttes sædvanlig Vævestol med 4 Skaft og 4 Trøer, og væves hvad for Slags Blomster, Navn, Figurer og Mønstre, som ønskes til Shawler, Dækketøi, Møbelbetræk, Kjoletøi og Sengtæpper m. m. Kunsten læres paa 3 Dage; Skolen er gratis; men de, som ville løse Patentet (at væve efterat have lært) have at betale 4 Spd.
 
       Kursuset begynder Fredag Morgen, hvis et tilstrækkelig Antal Elever melder sig.
 
       Sandefjord den 21 Juli 1874.
                               Lovise Nylænder»
 
       «Undertegnede anser Sagen meget nyttig og anbefaler den paa det bedste.
Mina Landstad.        Marie Windingstad».
 
       «Redaktionen har havt Anledning til at se forskjellige Vidnesbyrd, som ere meddelte af bekjendte Damer og Mænd paa de Steder her i Landet, hvor Frøken Lovise Nylænder har undervist i sin Methode i Kunstvævning, og kan erklære, at disse Vidnesbyrd i høi Grad anbefale saavel Methoden som hendes Undervisning  Anvendelsen af samme[i]»