18760513 Konkurranse for Dampskibet Sandefjord!

Sandefjords Tidende[i] 13 mai 1876
 
Det var sikkert en Overraskelse for mange at se vor mangeaarige Ven «Bjørn Farmand» nok saa gemytligt ankomme hertil igaar Eftermiddag.
 
Den har bekjendtgjort, at den vil komme hertil hver Søndag, Onsdag og Fredag samt afgaa herfra Tirsdag, Torsdag og Lørdag Morgen Kl. 8 (ikke som i de senere Aar, Kl. 6).
 
Man vil altsaa ved de tvende Dampskibe den gamle Konge «Bjørn» og den nye «Dronning Sophie» kunne reise herfra hver Morgen Kl. 8 (Søndag undtagen) og komme tilbage fra Kristiania og Mellemsteder hertil hver Eftermiddag (Mandag undtagen).
 
Men hvorledes vil det nu gaa med Dampskibet «Sandefjord»?
 
Lad os ikke af Glæde over det Fremmede glemme, at «Sandefjord» er vor eneste Trøst udenfor de egentlige Sommermaaneder og at det hovedsagelig er beregnet paa. Varetransport».