Kinoforestillinger

Det er litt usikker når kinoen “kom” til Sandefjord.

Et av de tidligste eksemplene på fremvisning av “levende billeder” er fra 27 januar 1903, da man viste frem en film om pasjonsspillene i Obergammerau. 

Ved denne anledningen hadde Sandefjords Blad også en liten “omtale”:
 
Religiøse Billeder[i]
   Vi henleder læsernes opmerksomhed paa annoncen om forevisningen av levende billeder i goodtemplarlokalet imorgen aften kl. 8 ½ og torsdag kl. 6 og kl. 8 ½. 
   Forevisningen av disse billeder i forening med sang og musik skildres fra andre byer som særdeles gribende og opløftende”.
 
                                  27 januar 1903
Regelmessig kinodrift kom igang noen år senere, på Aktiemeieriet – og de tidligste annonsene for programmene er funnet fra sommeren 1907.
Nedenfor finner man disse programmene, år for år, i hvert sitt dokument.
 
Kinoforestillinger i               
1907
                                           1908
1909                                           
1910