18750821 Kappseilas i Fjorden

Sandefjords Tidende[1] 21 august 1875
 
A close-up of a newspaper Description automatically generated
«Kapseilads.
         Søndagen den 29de August vil foregaa en Kapseilads i Sandefjord for Halvdæksbaade indtil 24 Fod og Snekker indtil 19 Fod mellem Stevnene.
     Udenbyes Lysthavende tilstedes Adgang
                                           Kommiteen».
 
Sandefjords Tidende[2] 28 august 1875
 
A close-up of a newspaper Description automatically generated
«Kapseilads
         Seilløbet ved Kapseiladsen imorgen vil blive: For 1ste Klasses Baade fra Bryggebøyen til rund Melleskjær (ud for Kjærringvig) og tilbage. For 2den Klasse (Snekker) til rund Haaholmen. I tilfælde af at Vinden bliver for stærk vil Seilløbet blive bestet paa Bryggen før Seiladsens Begyndelse. Baadene maa være indmeldte inden Søndag Middag Kl. 12 og Afgangstid er senest Kl. 1 ½.»
 
Sandefjords Tidende[3] 1 september 1875
 
    «Den Kapseilads, som var foranstaltet afholdt her paa Fjorden i Søndags, var ikke begunstiget af Veirforholdene. Seiladsen begyndte vel under en liden ostlig Vind, men det stilnede aldeles af inden den var tilendebragt, saa at det ikke kunde afgjøres hvem der var den bedste Seiler.
 
   Imidlertid tildelte man ifølge bedste Skjøn Præmierne til Følgende:
 
    Af første Klasses Baade erholdt A. C. Larsen af Sandefjord 1ste Præmie (2 Sølvspiseskeer og 2 Sølvtheskeer), Kjøbmand T. Wessel af Tønsberg («Uller») 2den Præmie (2 Sølvspiseskeer) og Skibsreder Chr. Christensen af Sandesjord 3die Præmie (1 Sølvspiseskee og 1 Sølvtheske).
 
    Af anden Klasses Baade tiltjendtes 1ste Præmie Skibskaptein Schrøder paa Stub (1 Sølvspiseske og 1 Sølvtheske), Carl Normansen af Sandefjord fik 2den Præmie (1 Sølvspiseske) og Skibsreder I. M. Bryde af Sandefjord 3die Præmie (2 Sølvtheskeer).
 
    Agent Bull fra Tønsberg var ligeledes fremmødt med sin bekjendte Baad «Trold», men havde det Uheld, at Baaden kom paa Grund og først kom af efter ¾ Times Forløb.
 
    Det tilbagelagte Løb for første Klasses Baade (6) udgjorde sikkert over 2 ½ Sømil. For anden Klasse, af hvilken Slags 8 Baade deltog, androg vel Seiladsens Længde 1 ½ Mil».