18751110 Irriterende arbeider i gatene

Sandefjords Tidende[1], 10 november 1875

A close-up of a newspaper Description automatically generated

 
«Indsent
Medens man nok kan forstaa, at det er nødvendigt at foretage Gravning i Byens Gader, naar Rørene til Vandledningen skulle nedlægges, er det derimod uforstaaeligt, at en hel Gade (f. Ex. Løkkegaden[2]) skal staa i flere Dage med aabne Faldgruber, uden at der foregaar nogen nedlægning af Rør.
Det maatte formodentlig være Pligt for en eller anden Autoritet at forhindre eller forbyde Sligt. Politiet har vel neppe noget med Sagen at gjøre.
Flere, som heldigvis endnu
ikke er komne til Skade»

  1. Omtrent Dronningens gate