18751211 Intern krangel i avisen

Sandefjords Tidende[i] 11 Desember 1875
 
«Sandefjord den 11te December.
 
Udgiverens og Redaktionens Ønsker have ikke kunnet samstemme i denne Uge.
 
Udgiveren har nemlig maattet gjøre Fordring paa mere Plads i Bladet til Avertissementer, end Redaktionen har troet at kunne indrømme.
 
Der er nu opnaaet Enighed. Redaktionen gav efter – for endel – i Onsdags, men idag bøder Udgiveren, idet han lader Bladet udgaa i 2 Udgaver A og B.
 
Derved faar Redaktionen det Antal Spalter, den anser for det mindste, den passende kan byde Læserne, og Udgiveren aar den nødvendige Plads for de Averterende.
 
Den idag benyttede Fremgangsmaade vil herfter blive fulgt naar lignende Omstændigheder gjøre det nødvendigt».