Ikke helt Sydishavet

 

Vestfold[1], 24 desember 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Sunket Hvalfanger. Hvalfangeren «Værge», der igaar var ude for a se efter Hval, sttødte Kl. 2 ½ paa Rakkebaaerne, ca. ¼ Mil ret Du for Fredriksværn. Vejret var tykt og taaget. Skibet gik over een Baae, hvorved det fik saadan Skade, at Forrummet hurtigt fyldtes med Vand. Mandskabet fik imidlertid reddet sig i Baadene – og straks efter sank «Værge» paa ca. 10-11 Favne Vand.

Skibet var assureret for 70,000 Kr., hvoraf 50,000 i «Trondhjems Søforsikringsselskab»


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841224_4_101_1