Hvalskjelett på reise

Sandefjords Tidende[1], 22 mars 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Et Hvalfiskeskelet er udstillet paa Kristianias Tivoli af Hr. Röhl fra München. Det er Skelettet af den Hval, som den 16de Febr. Om Morgenen Kl. 7 ved Sandefjord blev skudt og med Dampskib senere bragt til Kristiania.

Den har en Længde af 82 Fod og en Gjennemsnits Skelet-Vegt af 10,462 Pd. Hovedet alene veier 4000 Pd.

A close-up of a newspaper

Description automatically generated Hr. Röhl kjøbte, ifølge «Aftenposten», Hvalen for Münchener Museum for den ikke billige Pris Kr. 3,500[2]. Efter at Skellettet en Tid har været udstillet i Kristiania skal deet forevises i Stockholm, Kjøbenhavn, Hamburg og derefter føres til Münchener-Museum.

En annen pris

Sandefjords Tidende[3], 26 mars 1884

Skibsreder J. M. Bryde skriver den 22de ds. til «Mrgbl.»:

Da Inseratet i Deres Gaarsnummer A., om den «store Kjæmpehvalfisk paa Reise», lider af flere Unøiagtigheder, af hvilke en særlig berører mig, tør jeg udbede mig Plads i Deres ærede Blad for en Berigtigelse. Der berettes nemlig, at Hvalskelettet blev kjøbt for Kr. 3500, hvilket ikke er Tilfældet, men derimod for Kr. 650[4] leveret i Christiania.

 

  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840322_23_23_1

  2. 308700 2024-kroner, iflg. https://www.ssb.no/kalkulatorer/priskalkulator

  3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840326_23_24_1

  4. 57330 2024-kroner, iflg. https://www.ssb.no/kalkulatorer/priskalkulator

 

Sandefjords Tidende[1], 22 mars 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Et Hvalfiskeskelet er udstillet paa Kristianias Tivoli af Hr. Röhl fra München. Det er Skelettet af den Hval, som den 16de Febr. Om Morgenen Kl. 7 ved Sandefjord blev skudt og med Dampskib senere bragt til Kristiania.

Den har en Længde af 82 Fod og en Gjennemsnits Skelet-Vegt af 10,462 Pd. Hovedet alene veier 4000 Pd.

A close-up of a newspaper

Description automatically generated Hr. Röhl kjøbte, ifølge «Aftenposten», Hvalen for Münchener Museum for den ikke billige Pris Kr. 3,500[2]. Efter at Skellettet en Tid har været udstillet i Kristiania skal deet forevises i Stockholm, Kjøbenhavn, Hamburg og derefter føres til Münchener-Museum.

En annen pris

Sandefjords Tidende[3], 26 mars 1884

Skibsreder J. M. Bryde skriver den 22de ds. til «Mrgbl.»:

Da Inseratet i Deres Gaarsnummer A., om den «store Kjæmpehvalfisk paa Reise», lider af flere Unøiagtigheder, af hvilke en særlig berører mig, tør jeg udbede mig Plads i Deres ærede Blad for en Berigtigelse. Der berettes nemlig, at Hvalskelettet blev kjøbt for Kr. 3500, hvilket ikke er Tilfældet, men derimod for Kr. 650[4] leveret i Christiania.

 

  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840322_23_23_1

  2. 308700 2024-kroner, iflg. https://www.ssb.no/kalkulatorer/priskalkulator

  3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840326_23_24_1

  4. 57330 2024-kroner, iflg. https://www.ssb.no/kalkulatorer/priskalkulator