18760902 Hvalfangsten er ikke noen garanti-inntekt

Sandefjords Tidende[i] 2 september 1876
 
Kaptein Carl Bryde er nu hjemkommen hertil med Dampskibet «Miølner», men han medbringer desværre ikke nogen Fangst. Isforholdene have nemlig iaar næsten umuliggjort Fangst af Hval paa den bekjendte gode Fangstplads Regent Indled i Lancaster Sund, hvor Skotterne i de senere Aar have fanget heldigt. Ogsaa flere af de skotske Fartøier ere uden Fangst. Kaptein Bryde ved at meddele om den Fangst, som de andre fangstsøgende Skibe havde den 22de Juli, og af hans Beretning skulle vi anføre, at de norske Dampskibe «Morgenen» og «Harald Haarfagre» da hver havde 25 Tons, medens endel af de skotske havde fra 10 indtil 40 Tons. Et «Jan Mayn» havde 45 og et andet «Erick» endog 120 Tons.