Hvalfangst i Larviksfjorden

Sandefjords Tidende[1], 19 januar 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated


Fra det her hjemmehørende Hvalfangerdampskib «Thekla» ble der den 16de ds. skudt en større Finhval i Laurvigsfjorden. Hvalen, der blev paatruffen ved Svenør, tog under Jagten Retningen ind i Laurvigsfjorden, hvorman henimod Middagstider kom den paa Skudhold og med et velrettet Skud dræbte den paa Stedet, saa vi allerede ud paa Eftermiddagen havde den Fornøielse at se «Thekla» paa Havnen med den ca. 60 Fod lange Hval paa Siden. «Theklas» Korresponderende Reder, Hr. J. M. Bryde, der selv tog Del i Jagten, agter at lade Spækket, antageligt mell. 30 og 40 Td., tilberede her paa Stedet.

  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840119_23_5_1