18750410 Fritzø Værk krever sitt

 
Sandefjords Tidende[1] 10 april 1875 hadde denne annonsen:
 
A close-up of a newspaper Description automatically generated
 
«De Gaardeiere i Sandeherred og Kodal, der skylde til Fritzø Værk for 1874 og tidligere Aar, anmodes om uden Ophold at Indbetale det Skyldige til Undertegnede, da Tvangsmidler ellers ville blive anvendte.
Nordby pr. Laurvig den 6te April
1875
Baumann»
 
Annonsen ble gjentatt i Sandefjords Tidende[2] 14 april, og igjen 17 april[3].
 
I sistnevnte utgave[4] reagerer folk i de områdene det gjelder:
A close-up of a document Description automatically generated
«Til Hr. Foged Baumann!
I dette Blad for 10de April d. A. varslede Her Baumann «de Gaardeiere, der skylde Jordafgfit til Fritzø Værk om at betale samme». Uden at berøre Sagen nærmere bedes herved Her Baumann velvillig at oplyse, hva «Fritz Værk» er samt de Rettigheder der ere ihænde fra samme, hvorfor denne Afgift skal og maa betales, samt «Tvangsmidlerne».
Flere Gaardeiere».