Fremtidsbedrift: Sildesalteri

Sandefjords Tidende[1], 9 januar 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated


Ifølge Meddelelse fra Kjærringvig har Silden atter søkt under Land derude. Nat til Mandag var der saaledes et godt Garnfiske, hvoraf ikke faa Baadladninger bleve opkjøbte af Testmann.

Et Notlag fra Sponvigen havde indfundet sig, men blev intet Stæng gjort paa Grund af Søegang.

Iforgaarsaftes var imidlertid Hr. Testmanns Notlag ssaa heldig at gjøre et Stæng inde I Fjorden liidt indenfor Kjærringvik paa noget over 100 Tdr. og tidligt igaar endnu et mindre Stæng.

Silden, der skal være stor og fed, er af Hr. Testmann betalt med 3 Kr. Pr. Hktl. Forøvrigt skal der paa Stedet være samlet ikke faa Opkjøbere. Det var at ønske, at det af Hr. Testmann m. fl. I Ravigen oprettede Salteri maatte have det Held med sig, som en saadan Fremtidsforretning fortjener.


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840109_23_2_1