18760816 Franske gullmedaljer til sjøfolk fra Sandar

Sandefjords Tidende[1] 16 august 1876

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

«Den 10de Januar iaar lykkedes de for Skibet l’Esperance under farefulde Veirforhold og vanskelige Omstændigheder at redde den franske Besætning paa Skibet l’Alexandre, som maatte forlades midt i Havet. Efterat der var skeet Indberetning derom af de franske Autoriteter, har den franske Republiks Præsident ved dekret af 14de Februar bestemt at lønne Føreren, Styrmændene og 2de Matroser paa Esperance med Medailler for deres raske og opoffrende Opførsel ved denne Leilighed, da samtlige disse høre hjemme her i Sandeherred, ere i disse Dage Medailler dels i Guld dels i Sølv til at bære i trefarvet Baand blevne tilstillede gjennem Amtet og Øvrigheden Kaptein Christen Hansen, Styrmændene Lars Bolt og Rasmus Sjulsen samt Matroserne Christoffer Jakobsen og Hans Nielsen»


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18760816_28_65_1