18761220 Formannskapet ble valgt separat

 
Sandefjords Tidende[1] 20 desember 1876
 
A close-up of a newspaper Description automatically generated
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Valg paa Formænd.
     Torsdag den 28de Decbr. førstk. Kl. 11 F. M. afholdes paa Raadstuen Valg paa 3 Formænd for Sandefjord istedetofr Doktor Ebbesen og N. w. Sørensen, hvis Funktionstid er udløben, og stedetfor F. Høst, der efter at ahve været Formand i 2 Aar, nu vil benytte sin lovlig Ret til som Overformynder at udtræde af Formandskabet. De to førstnævnte kunne vælges paany, hvis di ikke imidlertid skulde erklære sig derimod.
 Valget foretages af de i Mandtallet indførte Stemmeberettigede og kan skee saavel blandt disse, som iblandt de efter L. 4de Aug. Valgbare.
     De Vælgende have at møde personlig.
        Sandefjords Magistrat den 19de
     Decbr. 1876
                    C. F. Schanche»