18761122 Før velferdssamfunnet

Sandefjords Tidende[1] 22 november 1876

A close-up of a text Description automatically generated

 

 

 

 

«Taksigelse

For den godhedsfulde Understøttelse, som Mandskabet og Rederiet af Fiskerskibet «Mjølner» har ydet mig efter min Mands uheldige Død, maa jeg herved sige min erkjendtlige Tak samt, hvad jeg formaar, nedbede Lykke og Velsignelse. Enken Gunnil Marie Olsen, Lahelle».


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18761122_28_93_1