18760226 Folketellingen for 1875

Sandefjords Tidende[i] 26 februar 1876
 
“Folketællingslisterne for Sandefjord udvise, at der ved Aarsskiftet opholdt sig her i Sandefjord 2.298 Individer, hvoraf imidlertid de 13 kun vare midlertidig tilstede og altsaa bør fradrages.
 
Til de 2285 maa dernæst føies 191 her Hjemmehørende, men da Fraværende, og saaledes bliver Indvaanertallet 2,476.
 
Af de Tilstedeværende og her Hjemmehørende 2,285 hørte 1,009 til det mandlige og 1,276 til det kvindelige Kjøn; af de midlertidig Fraværende hørte næsten samtlige til det mandlige Kjøn; saa at man kan anføre, at Kjønnene ere saaledes fordelte, at her er omtrent 100 Kvinder flere end Mænd.
 
Af det samtlige Indvaanerantal 2,476 vare 797 i en Alder af under l5 Aar.
 
Her førtes 518 forskjellige Husholdninger i 306 forskjellige Huse.
 
– Ved Udgangen af Aaret 1865 talte Sandefjord kun 1,797 Indvaanere, og Folkemængden er saaledes i de 10 Aar steget næsten 38 proCent”