18750417 Du kan selge sleden – men ikke bli kvitt den!

Sandefjords Tidende[1] 17 april 1875:
 
A close-up of a newspaper Description automatically generated 
«Mærk.
 
For omtrent 1 ½ Aar siden solgte jeg en Sluffe, og da jeg siden har hørt, at den er gaaee i adskillige Handeler, uden at blive afhentet, saa anmodes herved dens nuværende Eier at afhent den inden den 20de ds. da den i modsat Fald ikke vil blive at erholde.
Ramsø, den 15de April 1875
P. Danielsen».