18750317 Dr Thaulow tar tilbake kontrollen over Badet

Sandefjords Tidende[i] 17 mars 1875 hadde en liten notis om et forhold som angikk byen nokså sterkt, men som bel avgjort helt andre steder – og førte til at grunnleggeren av Badet, Dr. Thaulow, to kontrollen over dette igjen. Grunnen til at historien ble kjent i Sandefjord var at redaksjonen hadde lest om den i Morgenbladet av dagen før:
 
«Reservelæge Frederik Thaulow, som nylig blev Eier af det herværende Bad, efter at have indkjøbt alle Aktierne, skal ifølge «Mgbl.» for i gaar have været i Compagni med Dr. Thaulo paa Modum, men denne skal nu «efter Forlydende» blive Eneeier af Sandefjords Bad, ligesom han tidligere eier St. Olafs-Bad».
 
Kilden til denne litt tåkete reportasjen var altså Morgenbladet, og der hadde man 16 mars 1875 skrevet[ii]:
 
            «Kompagnichirurg Fredrik Thaulow indkjøbte, som det vil erindres, nylig Sandefjords Bad af Aktieeierne, og gik i Kompani med Doktor Thaulow paa Modum. Den sidstnævnte skal nu efter Forlydende blive Eneeier ogsaa af Sandefjords Bad».