18760930 Det planlegges jernbane gjennom byen

Sandefjords Tidende[i] 30 september 1876
 
Der skal være al Grund til at antage, at Jernbanelinien for Sandefjords Vedkommende vil komme frem vesten for Sandeherreds Præstegaards Have, paa en dertil opført Bro gaa over Veien ved Kirkegaarden, føres bagved Byen, vesten for samme, over Veien til Lasken, mellem Bugaards- og Virik-Dammene og saa videre til Tjødling. Stationen vil saaledes formodentlig blive omtrent der, d Organistens Hus ligger, men naturligvis noget nærmere ved Byen. Den undersøgte Linie ned til Fjorden, over Bryggen og Hjertnet gen Ranvigen, vilde agte errænvanskeligheder, gjøre Linien ikke saa ubetydeligt længere og følgelig blive kostbarere. Naar der nu fra Stationen bliver Vei et kort Stykke til omtrent midt paa den vestre Side af Langgaden, vil man jo altsaa gjennem Skolegaden, Torvegade o. s. v. kunne faa en aldeles flad og jevn liggende bekvem Adgang til Bryggen.