18760701 Det holdes eksamen!

Sandefjords Tidende[1] 1 juli 1876

A paper with text and letters

Description automatically generated

Examen 1876
Den høiere Almueskole.
 
Formiddag
Eftermiddag
Mandag 3die Juli
3die Kl. Mathematik
3die Kl. Engelsk
2den Kl. Historie og Geografi
 
1ste Kl. Religion
3die Kl. Historie og Geografi
Tirsdag 4de Juli
3die Kl. Regning og Naturlære
2den Kl. Mathematik og Regning
2den Kl. Religion
 
1ste Kl. Norsk
 
Onsdag 5te Juli
3die Kl. Religion og Kirkehistorie
3die Kl. Historie og Geografi
2den Kl. Engelsk
2den Kl. Mathematik og Regning
1ste Kl. Regning
 
Thorsdag 6te Juli
2den Kl. Norsk og Tysk
2den Kl. Naturlære
1ste Kl. Historie
 
Den Lavere Almueskole
Thorsdag 6te Juli
4de Kl. Gutter Religion og Læsning
 
 
3die Kl. Gutter Regning og Diktat
 
Fredag 7de Juli
4de Kl. Piger Religion og Læsning
4de Kl. Piger Religion og Læsning
3die Kl. Piger Regning og Diktat
 
Lørdag 9de Juli
4de Kl. Gutter Historie og Geografi
 
3die Kl. Gutter Religion og Læsning
 
Mandag 11 Juli
4de Kl. Piger Historie og Geografi
2den Kl. Gutter/Piger Regning
3die Kl. Piger Religion og Læsning
Tirsdag 12 Juli
2den Kl. Piger Religion og Læsning
 
1ste Kl. Gutter/Piger Religion og Læsning
 
Onsdag 12te Juli
4de Kl. Gutter Regning og Diktat
 
 
2den Kl. Gutter Religion og Læsning
 
Prøve i Sang i de to øverste Klasser af den høiere Skole afholdes Onsdag den 5te Juli Kl. 9-10.
Examen begynder hver Formiddag Kl. 9 og Eftermiddagene Kl. 4 i den høiere og Kl. 3 i den lavere Almueskole.
Karaktererne uddeles i den lavere Almueskole Fredag den 14de Juli Kl. 11 Form. og i den høiere Skole samme Dag Kl. 2
Til at overvære Examen indbydes Forælre og Andfre, der interessere sig for Ungdommens Undervisning.
Undervisningen begynder igjen efter Sommeferierne Lørdag den 12 August Kl. 9 Form.
Sandefjord 29de Juni 1876                                                                                                   G. Blix.