Dårlige tider for skipsfarten

Sandefjords Tidende[1], 6 september 1884

A close up of a text

Description automatically generated

Fra de fleste af vore Kystbyer indløbe Efterretninger om, at deres Skibe komme hjem og lægge op, da Rhederierne kun imødese det visse Tab ved at lade Skibene til de nuværende lave Fragter. Ogsaa vor Havn begynder at vise Tegn herpaa, idet allerede flere af vore Fartøier ere komne hjem for at lægge op.


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840906_23_70_1