18740613 Dampskipet “Vesta” forsinket

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

 
«Af en Bekjendtgjærelse fra Dampskibsexpeditør Meinich i Kristiania se vi, at «Vesta», som afgaar fra Kristiania idag Kl. 12, vil paa denne Tur anløbe Sandefjord antagelig Kl. 6 i eftermiddag.
Dampskibet «Vesta», der under Badetiden ugentlig sidste Gang 23de Juli, vil anløbe Sandefjord paa Turen fra Kjøbenhavn til Christiania, skulde saaledes efter ruten være her Torsdags Morgen eller udpaa Formiddagen og forrige Uge var dette ogsaa Tilfældet. I Torsdag udeblev det imidlertid og ankom først tidligt igaar Morges, og man erfarer, at Grunden til det Forsinkelse var Storm, som foranledigede forlænget Reise til Gøteborg paa flere Timer, og da det afgik derfra Torsdag Morgen, maatte det underveis opholde sig længere Tid ved Elfsborg[1]».