Damene i Drammen

Sandefjords Tidende[1], 5 juli 1884

Den «Skjønhedskonkurrance

a la Buda Pesth», som Hr. Knut Tivander havde arrangeret til at afholdes i Drammens Park Søndag i Forbindelse med nogle andre Forlystelser, kom ikke til at finde Sted.

Den havde været annonceret vidt og bredt i næsten en Uge, og alt syntes at skulle gaa i den ønskeligste Orden. Konkurancen skulde bestaa deri, at hver mandlig Person, som besøgte Parken, med sin Adgangsbillet skulde faa en rød Sløife, hvorpaa stod trykt de skjønne Ord: «Til den smukkeste!»

Denne Sløife skulde da med et elegant Buk heftes til Barmen paa den Dame, som vedkommende fandt smukkest blandt de Damer, som spadserede i Parken, og den, som ved et vist Klokkeslet havde faaet de fleste Sløifer, skulde overrækkes en Sølvkrans.

Men uheldigvis var der en Del af Drammens Damer, fortalte man, som fandt Ideen uforenelig med sine Begreber om Kvindelighed og Moral, og de henvendte sig derfor til Politiet med Anmodning om at forbyde Konkurrancen.

Politiet saa gjorde, Hr. Tivander maatte finde sig i det og lod derfor Lørdag Aften Annoncerne overklistre.

Dette var naturligvis en stor Skuffelse baade for Hr. Tivander og for Drammens skjønne, men især for de ikke faa, som kom fra Kristiania med det Extratog, som Hr. Tivander havde arrangeret.

Blandt de sidstnævnte var ogsaa vor Referent, meddeler «Dag. Nyh.», som er sikker paa, at det er Drammens misundelige, mopse- og strikkebærende, stygge, gamle Pebermøer, som har intrigeret mod Hr. Tivander og sine smukke Medborgerinder.


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840705_23_52_1