Cirkus Oriental

 

Sandefjords Tidende[1], 31 mai 1884

A newspaper with a price list and a picture of a horse

Description automatically generated

A close-up of a newspaper

Description automatically generated Sandefjords Tidende[2], 4 juni 1884

Sandefjord gjæstes fortiden af et Beriderselskab, som, uagtet det naturlig vis ikke hører til de mere bekjendte Sel, skaber i denne Genre, dog alligevel er udrustet med saa gode Kræfter, baade af Mennesker og Dyr, at det fortjener al tages i Øiesyn. Det besidder f. Ex. 6 gode Heste samt 6 smaa Ponnier, der alle maa ansees fot smukke og veldresserede; og af Personerne fortjene navnligt en Jonglør og et Par Gymnastikere at fremhæves særligt. Man vil næppe angre paa at have overværet deres Fore stillinger, der gives hver Asten i en Cirkus, som er opført ligeoverfor Skolen. En Børneforestilling med nedsatte Priser agtes givet med det første.

  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840531_23_42_1
  2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840604_23_43_1