Brann i Tallakshavn

Vestfold[1], 31 mai 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

«Ildebrand paa Landsbygden.

Inat har der atter været Brand paa Landsbygden, idet Vaaningshuset paa Gaarden Talakshavn, tilhørende Anthon Kristensen, nedbrændte.

– Ilden, der sandsynligvis er opkommet fra Bagerovnen, der blev benyttet igaar, bredte sig saa hurtig, at det var umuligt for Beboerne at faa reddet noget af sit Løsøre, de fik ikke engang reddet saa meget Mad, Familien kunde spise idag.

Husene var assurerede i den almindelige Brandfarsikrings-indretning for 2400 Kroner.

Løsøret derimod var ilke assureret, saa Vedkommende lider et betydeligt Tab, idet hele hans Beholdning af Fiskeredskaber medgik i Branden. Beklageligt er det, at Folk paa Landet endnu er saa sløve med at assurere sit Løsøre, uagtet den billige Adgang til at faa dette gjort».


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840531_4_42_1