Badesesongen er over

Sandefjords Tidende, 3 september 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Sandefjords Bad har for iaar afsluttet sin Virksomhed, der i alle Henseende kan opvise et gunstigt Resultat.

Der er saaledes iaar solgt 660 Billetter, medens de Besøgendes Antal andrages ialt til noget over 1100.

At Udlandet, Sverige, Danmark, Finland, England ja endogsaa Amerika og Australien har leveret sin Kontingent, er selvsagt, dog er kanske denne noget mindre iaar, idet blandt andet ikke faa Finner have foretrukket at forsøge Laurvigs Bad.

Den almindelige Mening blandt Badegjæsterne har ogsaa iaar været, at Sandefjords Bad ikke alene er vort første, men at det ogsaa rangerer høit blandt udenlandske Bade, og meget ofte hører man udtale, at man maa selv se Resultaterne af de forskjellige Kure for ikke at stille sig vantro ligeoverfor dem.

En hel Del norske Læger have hospiteret ved Badet iaar og udtalt sig rosende om samme.

I Tilfælde af, at Tilstrømningen til Badet skulde vedvarende tiltage, vil en Udvidelse af samme i den nærmeste Fremtid blive nødvendig.

De elektriske Bade have for første Gang været i Virksomhed iaar.