Badegjester fra Sandefjord

Sandefjords Tidende[1], 9 august 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

De i vort Blad indtagne Fortegnelser over Kurgjæster ved Sandefjords Bad udvise til Dato et Antal af 627 Badegjæster. Naar herfra drages noget over 20 Stykker, der høre hjemme her paa Stedet og hvoraf de fleste søge Badeanstalten udelukkende i selskabelig Henseende, saa faar man altsaa iaar af virkelig tilreisende Badegjæster ca. 600, hvilket vi ville anføre som et Bevis paa, at Sandefjord fremdeles hævder sit Ry som et af vore mest anseede og søgte Badesteder.

Vor Landsmand, Professor i Berlin Hans Gude, med Svigersøn og Datter opholder sig for Tiden ved Badet.


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840809_23_62_1