18741205 Alene for voxne Herrer …

 
Alene for voxne Herrer[1]
 
A close-up of a newspaper

Description automatically generated 
«Voxkabinet
for Herrer og Damer
ankommer hertil, og vil for første Gang her i Byen blive forevist førstkommende Søndag fra Kl. 5 i Badets Festivitets-lokale.
Entre for Voxne 12 sk. og Børn 8. sk.
Extra Kabinet
(anatomisk Museum)
alene for voxne Herrer. Særskilt Entre 8 Skilling
     Ærbødigst
J. L. Andersen
 fra Kjøbenhavn».
En ny annonse for kabinettet stod i Sandefjords Tidende[2] 12 desember:
 
A close-up of a newspaper

Description automatically generated
 
«Voxkabinet
For Herrer og Damer
ankommer hertil, og vil for første Gang her i Byen blive forevist imorgen søndag fra Kl. 5 i Badets Festivitetslokale.
    Blandt Andet fremhæves: Grev Labinskys Overfald af Røvere i Utalems Skov i Kurland, bestaaende af 4 Figurer. – Salemons vise Dom, bestaaende af 5 Figurer. – Den hellige Genøveva og hendes Gemal Grev Siegfried, bestaaende af 3 Figurer og en Hind. – Marie Stuarts Henrettelse, bestaaende af 4 Figurer, – Skomageren og hans tvende Læredrenge paa Værkstedet, bestaaende af 3 Figurer. Den døde Republikaner, paa Valpladsen ved Mars la Tour i den sidste fransk-tyske Krig. – Det sovende barn, der bevæger Brystet som om det drømte om en elsket Moders Trøst. – Den skjønne Helene. – Den spanske Inkvisisjonen dens Torturredskaber m.m.
Entre for Voxne 12 sk[3]. og Børn 8 sk.
Extra Kabinet
(anatomisk Museum)
Alene for voxne Herrer. Særskilt Entre 8 Skilling.
     Ærbødigst
J. L. Andersen
Fra Kjøbenhavn».

  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18741205_13_96_1
  2. Tilsvarende omkring 30 2023-kroner, om konsumprisindeksen legges til grunn. https://www.ssb.no/kalkulatorer/priskalkulator