18740711 Agathe Backer – konsert i Sandefjord

«Af et Avertissement i forrige Numer af denne Tidende se vi, at Frøken Agathe Backer iaften agter at give en Concert her. Blandt de mange virtuoser paa Piano, som i en Røkke af Aar have besøgt Sandefjord under Badetiden, er der ingen, undtagen Erika Lie, som i den Grad har forstaaet at vinde Publikums Sympathi for sig som Agathe Backer, og der saaledes at haabe, at hun ogsaa dennegang vil samle de mange af Sandfjords og dens Omegns Beboere, for hvem hendes Concerter de foregaaende Aar have været en kjærkommen og usædvanlig Nydelse[1]»
 
A close-up of a newspaper

Description automatically generated
 
1ste Afdeling
2) Duetter av H. Kjerulf:
2den Afdeling
 
4)
5)