18751120 En forbrytelse blir oppklart

 
Sandefjords Tidende[1] Lørdag 20 november 1875
 
A page of a book Description automatically generated
 
«Bekjendtgjørelse
For en 8 Dage siden blev stjaalet fra et Hus her i Byen en Kuffert fuld af Sølvtøi. Kufferten var mærket R og en Del af Sølvtøiet A. O. D og T. D. og noget deraf med H. D. og T. D.
Sølvtøiet bestod af Theskeer, Spiseskeeer, Kagespader, Flødemugger o. m. a.
Alle og Enhver, som kunne give nogen Oplysning, der kan lede til Opdagelse af og Bevis mod Tyven, der vides at være gaaet ud af Byen med Kosterne, opfordres herved at meddele Undertegnede saadanne Oplysninger snarest mulig, og vil derfor Enhver, som maatte opdages at have kjøbt af disse Sager paa det Strængeste blive anseet efter Straffeloven.
Sandefjords Politikammer den 19de Novbr. 1875.
C. F. Schanche».
 
 
Sandefjords Tidende[2] Onsdag 8de Desember 1875
 
A close-up of a newspaper Description automatically generated
 
«Politibetjent Nilsen, som i Lørdags afreise herfra til Kongbserg, for at afhente Edvard Johansen, er iaftes kommen tilbage hertil med Arrestanten. I Mandags Formiddag forlode de Kongsberg, hvor Edvard Johansen – som er hjemmehørende i Borge i Nærheden af Fredrikstad, en 18 Aars Gut, der har været tilsøes i omtrent 2 Aar – stadig vedblev at nægte at kjennde noget til det her begaaede Tyveri.
 
Underveis blev han imidlertid mere aabenhjertig, tilstod ikke blot, at han havde stjaalet Kufferten med Sølvsagerne, men opgav ogsaa hvor han havde gjemt Kufferten med Indhold, nemlig i Skoven i Nærheden af Krogefos, omtrent ¾ Mil herfra.
 
Kufferten blev nu eftersøgt og efter hans Paavisning Paafundeet. Af de stjaalne Sager mangler saa godt som intet, thi han har ikke turdet falbyde mer, end hvad der allerede tidligere her var kommet tilstede.
 
Alt er saaledes i Behold her, baade Tyven og det af ham Stjaalne. Det eneste, der mangler, er en Guldring, som han havde taget med sig, da han gjemte Kufferten, og senere villet falbyde. Men da han opdagede, at den havde Eierens fulde Navn indgravet, kastede han den bort».