18741125 Første teaterforestilling i Sandefjord?

25 november 1874: første teaterforestilling[1] i Sandefjord?
 
Man hadde nok sett adskillige skuespillere opptre på badet og i byen, men Sandefjords Tidende (se nedenfor) mener dette er den første teateroppførelsen:
 
A newspaper with a black and white text Description automatically generated
Et Uhyre (Sang fra stykket))
 
Sandefjords Tidendes[2] anmeldelse 28 november 1874
 
«Det er første Gang, at et Skuespillerselskab har dristet sig til at gjæste Sandefjord. Hidtil have vi kun havt Besøg af enkelte eller høist 2 Skuespillere ad Gangen, og det følger af sig selv, at det saaledes har været enten Brudstykker af Komedier eller rene Bagateller, som ere blevne presenterede for Sandefiords Publikum.
 
De ikke faa Tilskuere, som i Torsdags havde indfudet sig for at overvære Opførelsen af «Pariserdrengen» og «Et Uhyre», bleve behageligt overraskede ved i Hr. Jacobsens Selskab, som tæller 4 Herrer og 3 Damer, at finde Skuespillere og Skuefpilleriuder, som paa en særdeles tilfredsstillende Maade formaaede at udføre de Opgaver, de selv havde sat sig, saa at Forestillingen var baade underholdende og tiltalende, hvorfor ogsaa Præstationerne lønnedes helt igjennem med oprigtig ment Bifald og til Slutning med en Fremkaldelse af hele Selskabet.
Der vil kun blive givet tvende Forestillinger endnu, nemlig imorgen og paa Mandag, eftersom Selskabet allerede paa Tirsdag reiser herfra til Kragerø. De Stykker, som ville blive opførte ved disse tvende Forestillinger, ere godt valgte. Vi skulle saaledes særligt udhæve Hostrups ypperlige Vaudeville «Den Tredie» samt «Abekatten».
 
Efter det, som Selskabet i Torsdags præsterede, er man berettiget til at kunne love Publikum tvende behagelige Aftener, og vi tvivle ikke om, at Besøget ogsaa vil blive saaledes, at der i det vil kunne ligge en Opmuntring og Opfordring for Skuespillerselskaber, som bereise de mindre Byer her i Landet, til for Fremtiden ikke at reise forbi Sandefjord, naar de fra Tønsberg tage til Laurvig eller omvendt».
 
Siste forestillinger:
 
A newspaper with black text Description automatically generated with medium confidence
Caroline Bertou: Husholdnings-Politik
C. Hostrup: Den Tredie
«Konen bør følge sin Mand overalt»
Francois Coppié: Smedenes Skrue
Abekatten