18740530 Badet får konkurranse?

Sandefjords Tidende[i], 30 mai 1874             
 
«Man vil af efterstaaende se, at der er opdaget eller opfundet, vi vide ikke hvilket Udtryk er det rigtigste, et nyt Svovlbadested, altsaa en fremtidig Concurrent for Sandefjord Badeanstalt.
 
       Et nyt Badested. For Folk, der ere kjede af de Europæiske Badesteder, kan det være af Interesse at erfare, at der adskillig Udsigt til, at et nyt Badested vil blive kaldt tillive paa en helt anden Kant af Jordkloden, nemlig paa Ny Zeeland.
 
       Man har der ved Rotomahayana nogle varme Svovlkilder, der yde et prægtig skue samtidig med, at de skulle have stor Lægedomskraft for rheumatiske Sygdomme. «Jeg har selv», skriver en Korrespondent, «set en Mand, der var sammentrukken af Rheumatisme og møisommelig ved en Stok, forpint af Smerte ved hvert Skridt og bitterlig beklagende sin tidlige Affældighed; og jeg har set ham igjen efter en Maaneds Ophold ved Kilderne rank, med elastisk Gang og glædende sig over at være befriet fra smertefuld Trældom».
 
       Det kommer allerede mange Turiste til disse Kilder, ligesom overhovedet Antallet af Turister paa Ny Seeland stadig voxer, og der tales alvorlig om ved Rotomahayana at anlægge et Badested og bygge store Hoteller til de Reisendes Bekvemmelighed».