19150000 Industribedrifter i Sandefjord 1915

Industribedrifter i Sandefjord i 1915[i], store nok til å bli dekket av arbeiderbeskyttelseslovgivningen av samme år.

Sandefjord

Formand i det stedlige Fabriktilsyn

J. Christensen, Adr. Sandefjord

J. Carlsund, Dampfarveri

H.N. Hansen Bakeri

Kaldagers Skotøiforretning

Kristensen-Mo’s Slagteri

National Industri A/S, Avd. Sandefjord

Joh. Nielsens Snekkerforretning

Nielsen-Aabols Sagbruk

Edv. Pedersen Slagteri

Lauritz Pedersen Slagteri

Raastad Bakeri

Reform Barnevognfabrikk

Sandbergs Smie

Sandefjord Aktiebakeri

Sandefjords Blads Trykkeri

Sandefjords Bryggeri

Sandefjords Dampsag

Sandefjords Gasverk

Sandefjords Kommunale Elektricitetsverk

Sandefjord Maskinverksted

Sandefjord Meieri

Sandefjord Skofabrikk

Sandefjord Trævarefabrik

Sandherred Aktiemeieri

Schelbreds Systue

Solberg Bakeri

C. Sørensen Barnevognfabrik

Vestfold Trykkeri

————————————————————————————-

[i] Fortegnelse over fabriker, større haandverksbedrifter og andre virksomheter som omfattes av arbeiderbeskyttelsesloven av 1915; Kristiania:W.C. Fabritius & Sønner A/S, 1918; p 120; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016070548011

Loven definerer hvilke bedrifter som skal dekkes av de nye reglene: det dreier seg om fabrikker og håndtverks- og andre industrielle virksomheter som drives fabrikkmessig, det vil si der det brukes motorkraft av ulike slag, med en motor over én hestekraft. I andre sammenhenger stipuleres det et minste antall ansatte – 5 – som utløser forpliktelser under denne loven.

Se Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. 1915. Samling af Love, Resolutioner m.m; Grøndahl, 1915; pp 784-785; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015102381006_001